ETC Solpark

Solskolan

Vår solskola är klimatpositiv, vi gör mer ren energi i detta hus än vi nånsin kommer att använda.