Lyssna själv!
Låt oss berätta om ETC Solpark.
Spelas inte ljudet upp automatiskt.
Använd mediaspelaren ovan.
Ljudslinga 01