Lyssna själv!
ETC Torp – huset som blir en del av vår nationella solpark.
Spelas inte ljudet upp automatiskt.
Använd mediaspelaren ovan.
Ljudslinga 03