Lyssna själv!
Drömmen om en bastu.
Spelas inte ljudet upp automatiskt.
Använd mediaspelaren ovan.
Ljudslinga 04