Lyssna själv!
Experimentet med saltlager.
Spelas inte ljudet upp automatiskt.
Använd mediaspelaren ovan.
Ljudslinga 06