Lyssna själv!
En kyrkogård för vindkraftverk.
Spelas inte ljudet upp automatiskt.
Använd mediaspelaren ovan.
Ljudslinga 07