Lyssna själv!
Energihuset – den makalösa maskinen.
Spelas inte ljudet upp automatiskt.
Använd mediaspelaren ovan.
Ljudslinga 09