Lyssna själv!
I vårt batterilager sparar vi el till en regnig dag.
Spelas inte ljudet upp automatiskt.
Använd mediaspelaren ovan.
Ljudslinga 15