Lyssna själv!
Låt din carport tanka bilen med solel.
Spelas inte ljudet upp automatiskt.
Använd mediaspelaren ovan.
Ljudslinga 17