Lyssna själv!
Planket som minskar både buller och utsläpp.
Spelas inte ljudet upp automatiskt.
Använd mediaspelaren ovan.
Ljudslinga 33