Lyssna själv!
Det lilla lilla vattenkraftverket.
Spelas inte ljudet upp automatiskt.
Använd mediaspelaren ovan.
Ljudslinga 35