Lyssna själv!
Solstaketet som ger el när du konsumerar som mest.
Spelas inte ljudet upp automatiskt.
Använd mediaspelaren ovan.
Ljudslinga 37