Ändlig – ny utställning på ETC Solpark

En utställning om hur vi tillsammans kan vi säkerställa en hållbar framtid för alla levande varelser.

Ändlig är en utställning som syftar till att öka medvetenheten om människans och naturens sammanlänkning. Genom att visa upp teckningar av hotade arter vid sidan av enkla meningar som beskriver deras beteenden uppmuntrar utställningen tittarna att reflektera över likheterna mellan människors och djurs beteende. Om vi äventyrar naturen, äventyrar vi oss själva.

Illustrationer av Tere Guix. Inspirerade av boken Monkey Portraits, av Jill Greenberg.

Utställningen fungerar som en kraftfull påminnelse om att människan inte är skild från naturen, utan snarare en förlängning av den. Genom att erkänna vår sårbarhet och ändliga natur kan vi börja vidta meningsfulla åtgärder för att skydda miljön och de arter som lever i den. I slutändan är budskapet ett av hopp – genom att arbeta tillsammans kan vi säkerställa en hållbar framtid för alla levande varelser.

Besök utställningen och upplev de stora illustrationerna av Tere Guix hängandes i våra växthus på ETC Solpark i Katrineholm.

Köp posters

Köp fina posters från utställningen Ändlig i storlekarna 70×100 cm och A3 (297×420 mm) från ETC Klimatbutik. Där kan du även hitta roliga klimatsmarta saker.

Dela med dig