VÅRA SOLPARKER

Stora och små. Sen ETC El började har vi bit för bit byggt ut våra egna solcellsanläggningar. Oftast tillsammans med goda människor i bygden. Vi lånar mark som inte används och gör solel på dem.

ETC Solparker

Mycket el blir det

Totalt har vi idag 7 parker, några av dem kan du läsa mer om här nedan. Störst är förstås vår jättefina publika park i Katrineholm. Dit kan du alltid resa för att se allt om solceller på plats.

Våra andra mindre parker är till för ren elproduktion men även här kan du – om du bor nära – givetvis komma över på en titt. Besökspersoner och adress finns på varje park.

Just nu byggs ytterligare 10 st mikroparker runt landet.

Mycket el blir det.

En riktigt solig dag kommer 100% av all el som ETC El:s kunder konsumerar enbart från våra solparker.

Det här är mer solel än något annat elbolag kan visa upp.
Och gissa om vi är stolta över det.
Varje månad ökar också antalet.
Tack vare dig som valt ETC El.

Katrineholm solpark

ETC Solpark i Katrineholm har en kapacitet på över 4 000 000 W och är en av Sveriges största solcellsparker. Och vi bygger ut hela tiden. Nya hus, nya solcellstak och nya solceller på ställningar.

Men parken är också ett ställe att träffas i och lära sig mer. Här har vi guidade visningar, föreläsningar och konferenser.

Tjörn solpark

På Tjörn, mitt ute på en åker hittar du en av ETC els första solcellsanläggningar. På tomterna runtom har den fått vänner i form av fler anläggningar och dessutom en liten vindsnurra. (Det blåser mycket på Tjörn.)

De här solcellerna byggs ut bit för bit och granntomter kommer att få sina andelar allt eftersom.

Stora Mellösa solpark

Kommer du söderifrån ser du vår lilla minipark i Stora Mellösa. Några första rader på åkern. Det här är den första ”mikroparken” vi byggt och den sköts av markägaren som en del i vårt gemensamma klimatarbete.

Den här parken ser du fint på långt avstånd och vill du titta närmare så kontakta Alf.

Gnesta solpark

Ute i skogen ligger vår park mellan träd och grusvägar.
Vår Gnestapark är inte offentlig men visst kan du få besöka den om du är i närheten.

Det är 150 kW på en äng med ett smart och enkelt montagesystem. (Jordskruvar).

Halmstad solpark

På en icke använd mark, nära hus och elnät har vi fått upp denna 43.5 kW stora park.

Parken gör el på det minsta elnätet och det tog lite tid innan allt blev klart. Men i maj 2017 kunde vi äntligen koppla på anläggningen. Och nu gör den ren el till bygden.