ETT SOLIGT FÖRETAGSSPARANDE FÖR FRAMTIDEN

SEKO SJÖFOLK

Seko sjöfolks anläggningen invigdes 2020 och producerar nu ren solel motsvarande en miljon kWh varje år. Det räcker till 500 lägenheter. Seko sjöfolk kan som bonus även erbjuda sin medlemmar ren solel från deras anläggning via ETC El.
Vi erbjuder företag att sätta upp egna solcellsanläggningar i någon av våra parker. Små som stora. Det är en riktigt investering för framtiden som samtidigt klimatkompenserar företagets utsläpp.

Solceller är långsiktiga produkter och ger avkastning under minst 25 år. De har nämligen en effektgaranti som är på just 25 år vilket betyder att man med en stor investering i egna solceller kan göra en långsiktig direkt insats i klimatfrågan.

Vår lösning för de som saknar egen mark är då att ni kan sätta upp egna solceller i någon av våra parker. Driften sköter ETC Elproduktion och elen köps av ETC El. Era solceller producerar sedan el så fort solen är uppe, även mulna och trista dagar.

Så här ser processen ut

Studiebesök och planering

Ni gör ett studiebesök i ETC Solpark där vi visar parken, solceller och olika tekniker. Vi går sedan tillsammans igenom förutsättningar och tar fram ett planeringsunderlag för er anläggning.

Enkla avtal

Vi gör en ekonomisk kalkyl, solcellernas pris skiftar (oftast nedåt) under åren så du får en aktuell offert. Sen skriver vi avtal (ingen har hittills slagit våra priser. Detta då vi inte jagar vinster, vi jagar mer solceller).

Montering och installation

Nu börjar vi producera er anläggning. ETC Sol tillsammans med ETC Elproduktion ansvarar för montering och leveransen av er solel sköter ETC el. Om du vill kan elen gå direkt till dig som äger solcellerna till ett fast reducerat elpris istället för en försäljningsintäkt. 

Invigning

Vi har invigning. Ni klipper bandet och vi slår på er anläggning som nu kommer att producera ren solel i minst 25 år.

En god investering

Solel kostar som all annan förnybar el i Sverige, det är inte dyrare men heller inte billigare. Däremot är det klimatklokt och ekonomiskt sunt. Den solanläggning som ni installerar kommer att producera ren solel i åtminstone 25 år. Ni äger solcellerna och elen säljer ni till vårt elbolaget ETC El som sen levererar elen till kunder runt landet.

Det första vi gör är ett studiebesök i ETC Solpark där vi visar parken, solceller och olika tekniker.
Du är alltid välkommen förbi när parken är öppen att titta på era solpanelerna. 

Rejäl klimatkompensation

Det är inte bara är en god ekonomisk investering utan även väldigt bra för vår jord. Det är klimatklok el som gör nytta långt utanför parken, ja långt utanför Sverige. All ny ren el i Sveriges elnät innebär nämligen mer export av ren el och att vi pressar ut kolkraft och gaskraft i Tyskland och Polen. Man brukar räkna med att tre av våra solpaneler minskar utsläppen i Europa med 700 kg CO2 per år. 

Allt börjar med en idé

Kontakta oss så bokar vi in ett studiebesök i ETC Solpark där vi ser vad som är möjligt och vad vi kan göra tillsammans, både för er och för klimatet.

KUNDREFERENS

SEKO SJÖFOLK SATSADE PÅ SOLCELLER

Det började med en idé, blev till ett studiebesök, som blev till ett beslut. Seko sjöfolk har via dotterbolaget Sjöfolkets fastighets AB investera i solceller.

Kapaciteten är en miljon watt, alltså en megawatt (MW) och driften av anläggningen sköta av ETC El som även ser till att den gröna elen distribueras ut på det allmänna nätet. Bakom den här satsningen finns en vilja att hitta sätt att förvalta Seko sjöfolks kapital som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbart.

Seko sjöfolk investerade 6,8 miljoner kronor. Men under de år som anläggningen sedan kommer att producera el hamnar intäkterna – utifrån förväntat elpris – på närmare 16 miljoner kronor.

Med kontor i två orter i Sverige (Göteborg och Stockholm), internationellt arbete, 6200 medlem­mar på fartyg runt Sveriges och andra länders kuster … det blir många resor för den fackliga organisationen som ligger under Sekos paraply. Något som nu kompenseras med råge.

Se invigningen

Seko Sjöfolks stora anläggning kopplas in i elnätet på Kullendagen den 26 september 2020.