Bullerplank av solceller

Bullerplank är ju tyvärr en nödvändighet eftersom många bor alltför ofta nära trafik. Detta bullerplank är en idé när man ändå måste bygga. Varför inte göra lite el samtidigt.

På Egen Els parken i Katrineholm har vi nu byggt ett exempel på ett bullerplank.

Vi har vanliga 255W solceller av kisel och därimellan 100W glassolceller för de som vill ha ett plank man kan se igenom i gluggar. Bullerplank är ju tyvärr en nödvändighet eftersom många bor alltför ofta nära trafiken. Järnvägar och motorvägar skapar ett hälsoskadligt buller och avskärmning minskar problemen något. Detta bullerplank är en idé när man ändå måste bygga. Varför inte göra lite el samtidigt. Plank byggt i trä lagrar ju dessutom CO2 (trä är ett fantastiskt material).

ETC El:s solceller har slagit rekord. Under dagtid den 5 maj producerade solcellerna mer energi än el-kunderna använde.

ETC El:s solceller har slagit rekord. Under dagtid den 5 maj producerade solcellerna mer energi än el-kunderna använde.

Planket ska vara dubbelsidigt och ha termoträ emellan. Termoträ är en miljövänlig isolering (vi har den i vårt solhus också) som dessutom är vänligt mot den som bygger. Och gjort – som namnet säger – av trä. Vi har gjort en liten demoversion med isolering, eftersom vi ju inte behöver isolera i själva parken. Bara visa vad man kan hitta på.

Ett plank som skyddar mot ljud och insyn kräver bygglov. Om man istället gör liggande paneler, dvs ett staket, är det bygglovsfritt. Men då fungerar det inte särskilt bullerdämpande.

Vårt plank kommer producera ungefär 4000 kWh ren el på helåret. Om du själv funderar på plank och staket så tänk på att lodrätt montage ger ca 20% mindre än ett vågrätt. Men det ger lite mer el vintertid än andra montage, då solen är låg och då snö har svårare att täcka lodräta ytor.

Johan Ehrenberg

Dela med dig