En ny anläggning är klar i ETC Solpark Katrineholm

Tack vare ETC els kunder, klimatkompenserande läsare och solsparare har vi nu fått upp ännu en ny solcellsanläggning i ETC Solpark Katrineholm.

Nu har en helt ny anläggning blivit klar i ETC Solpark i Katrineholm.

Denna gång har vi valt att göra en anläggning direkt på riktigt sunkig mark, en slags myr där vanliga montage inte fungerar.

Istället för att gjuta med betong eller påla stora järnrör så har vi valt att låta solcellerna monteras på vanliga spetsade träreglar, givetvis utan tryckimpregnering eller annat miljögift.

Reglarna bär upp solcellerna som är fastlåsta i varandra och därmed fördelas vikten över ett stort område. Jo, vi räknar med att raderna kommer att ”röra sig”. Marken förändras och vi justerar större förändringar. Men att solcellsraderna på sikt kommer att gå i ”vågor” betyder inte att de minskar sin produktion.

Två typer av solceller

Vi har två typer av solceller. Helt svarta monokristallina solceller. Vanliga blåtonade polykristallina solceller. Tillsammans är det här 170 000 W vilket innebär att de kommer att producera ca 170 000 kWh på helåret. Sommartid kommer denna nya anläggning försörja ungefär 200 lägenheter under dagarna.

De här nya solcellerna gör att ETC solpark nu har över 1 490 000 W solceller installerade på en kulle och några små ängar.

Att vi dessutom har batterilager, många roliga andra klimatsmarta lösningar och så vårt nya Energihus gör ju inte saken sämre.

Dessa 170 000 W är finansierade genom tre källor:

1. Lån från läsare som hellre lånar ut till solceller än har pengarna på en bank som ger lån till fossil produktion och annat man inte tycker om. Lånen har idag 2 procent i ränta. (Avkastningen på solcellerna blir i år ungefär 7 procent). Läs mer här.

2. ETC els kunder som varje månad betalar 19 kr i solcellsstöd.

3. Klimatkompensation via klimatkompensation.etc.se. Ungefär en tiondel av anläggningen kommer härifrån.

En solcellsanläggning i Sverige blir en del av det nordeuropeiska elnätet. Ren förnybar el i det pressar ut kolkraft, gaskraft och kärnkraft från systemet. Det gör att ett villatak med solceller i Sverige sparar ungefär 7 ton växthusgaser per år.

Den här anläggningen beräknas minska utsläppen med 119 ton per år.

Vill du vara med och hjälpa oss få upp ännu mer solceller?

Då ska du byta till ETC el eller kanske göra en egen insats med lån till ännu fler solcellsrader.

Dela med dig