En seger för klimatet – och för facket

Att Seko sjöfolk gör en direkt investering i solceller i ETC:s solpark är en mycket viktig förändring.

Att Seko sjöfolk gör en direkt investering i solceller i ETC:s solpark är en mycket viktig förändring.

Pensionspengar investeras direkt i att hjälpa till i klimatarbetet, den rena elen kan spridas direkt till medlemmar och givetvis är det ett stort förtroende för det solelsarbete som vi på ETC jobbat med.

Det här blir faktiskt Sveriges största solelstak!
Och det kommer att ge ren el i 40 år.
Visst är det fantastiskt?

Seko sjöfolk är den första fackliga avdelning som gör detta så stort i Sverige. Innan dess har några av ETC:s läsare satt upp egna solceller i vår park motsvarande sin konsumtion (vilket är jättebra även det) men med Seko sjöfolks investering i solel handlar det om att göra el till alla.

Ut på nätet och klimatnytta från första stund.

Solel har nämligen den fördelen att den pressar ut smutsig el ur systemet i hela det nordeuropeiska elnätet, som ju är sammanbundet runt Östersjön.

Fortsätter det här storskaligt kommer i första hand
smutsig gas- och kolel att försvinna i Sverige (jo, den
finns även om ingen pratar om den) och sedan är det avfallsförbränning i fjärrvärmen (det vill säga plast) som får svårt att motivera sina klimatutsläpp.

Solel lagras ju i vattenkraften precis som vindkraft. (Vattenkraften bromsar sig dagtid och ökar när solen går ner eller vinden mojnar.). Kombinationen är 100 procent klimatsmart och det är det som gör att Sverige snabbt kan bli världens klimatsmartaste land som blir exportör av ren el till halva Europa.

Men då måste man satsa i dag, innan det är försent.

Hur stort kan det bli? Jag är ju en enveten förespråkare för elektrifiering av samhället. Det gäller värme, transporter, industri och handel. Ju mer som elektrifieras (med smarta sidolösningar (som bergvärme), desto mindre kommer utsläppen på jorden att bli när det är sol, vind och vatten vi bygger ut.

Och det kan gå fort.

På bara några månader kan vi nu få upp solceller som motsvarar några hundra lägenheters årskonsumtion. Kan vi, så kan ju andra och drömmen om ett helt klimatrent elsystem behöver inte ta mer än tio år.

Och ser man globalt är ju vi i Sverige långt efter de flesta andra länder (utom Norge).

Om ett relativt litet fackförbund kan göra en så stor skillnad, vad skulle inte hända om de större hängde på?

Vi har inga problem att sätta upp tio eller 100 stora parker runtom i landet.

Så vad säger Byggnads?
Hur tänker Elektrikerna?
Eller Fastighets?
Pengarna finns, men de stora borgerliga aktörerna investerar fortfarande i fossilt.

Facket kan göra en enorm skillnad.
Jag hoppas på en varm telefon framöver.

Dela med dig