Näringsfabriken

ETC Näring är vårt bolag som tar fram näringsprodukter.

Syftet är att visa att vi alla kan hjälpa till att lagra utsläpp i vår matjord. I dagsläget så producerar vi näring, bokashi och biokol för oss själva och våra samarbetspartners. Men vi har även andra produkter på gång som bokashijord och lerbollar av biokol, fermenterad drav och lera som med mikroorganismer kan rädda sjöar.

Dela med dig