SÅ MINSKAR VI UTSLÄPPEN FRÅN VÅRA IT-TJÄNSTER

Vår nya klimatkloka serverhall i solparken i Katrineholm är äntligen klar. Självklart med solceller överallt. Bara med ren el. Vinsten för ­klimatet? 1 000 ton koldioxid varje år.

Serverhallen står i ETC Solpark i Katrineholm. Både väggar och tak är täcka med solpaneler.

Internet växer både i antalet användare men kanske framför allt i datamängd. Och data, det är el, ofta smutsig el. Därför är det viktigt hur serverhallar drivs, vilken el de köper och om de producerar elen själv.

Det här gäller även serverhallar som låter överskottsvärmen från datorerna bli värme i andra hus. Hur ren elen man använder är avgör också hur ren värmen blir.

Och eftersom datorer, läsplattor och mobiler är ”kunderna” till serverhallarna så betyder smutsig el till serverhallar också smutsig elanvändning i den egna mobilen eller datorn. Det som kallas ”molnet” och som vi alla använder mer eller mindre är ju fysiska servrar runtom i världen. Och varje sökning vi gör på musik eller information skapar mer eller mindre utsläpp.

Idag står datacenter för hela 2 procent av världens årliga koldioxidutsläpp.

El lagras i batterier

För ETC har det därför varit viktigt att alltid försöka välja serverhallar som drivs på det renaste sättet som finns. Solel på dagarna och vattenkraft därutöver. Och alltid med Bra miljövalmärkt el. Men medan de stora megaföretagen bygger sina serverhallar där det finns billig el, så gör de samtidigt sällan investeringen till egen ren solel. Därför beslutade vi att försöka bygga en egen klimatpositiv serverhall i ETC Solpark i Katrineholm.

På väggar och tak ska vi göra 50 procent av elen, resten ska skapas av solceller på marken. Vi lagrar el i batterier från dag till natt och ska senare via vätgas lagra från sommar till vinter. Men serverhallen är också ansluten till nätet och går på vattenkraftsel när det behövs.

Totalt räknar vi med att serverhallen minskar utsläpp i det nordeuropeiska elnätet med cirka 1 000 ton koldioxid per år.

Trä istället för betong

Att bygga en hall, vilken som, kostar dock stora klimatutsläpp. Världens servrar står på tjocka betongplattor, de har väggar av betong eller stål och taken är oftast gjorda av plåt. Man bygger så billigt man kan och skapar byggnader som inte har lång livslängd.

Vi bygger istället en grund med en mycket liten ram av betong, inuti ligger hasopor (en fuktspärr av returglas) och sedan står själva dataracken på ett tjockt trägolv. Men alla väggar är också av trä, vi bygger med så kallade masonitbalkar och taket är i trä. Fasaden består av långa träplank.

På det sättet lagrar vår serverhall koldioxid i själv trämassan.

I början kommer hallen inte ha någon isolering (eftersom vi inte kan ta vara på värmen ännu) men när vi gör det kommer vi isolera med träull.

Hallen kommer också ha miljötoaletter utan avlopp och vi räknar med att den också ska kunna användas för utbildning av nättekniker och planerar därför plats för sådan utbildning.

Från hopp till handling

INVESTERING: 1 miljon kronor

INTÄKT: 600 000 kronor/år (hyra och egen användning)

KLIMATVINST: Vi räknar med 5 000 användare per dag på eget material. Det sparar cirka 200 kilo per användare jämfört med vanliga serverhallar.

KOLDIOXIDMINSKNING: 1 000 ton/år

Vi behöver din hjälp!

Det här är en liten hall, ett bygge där vi provar om våra tankar kring en serverhall i trä håller fullt ut. Vi kommer ha plats för 20 rack i början och därmed 200 servrar. I hallen finns också batterilagret inomhus.

För oss på ETC betyder det att vi, när detta är klart, kan sända ut tidningarna digitalt från egen serverhall. Och när du tittar på ETC Play är det härifrån materialet kommer. Även våra ljudböcker och annat digitalt godis.

Det här betyder också att vi har plats för fler som vill hyra in sig i denna lilla klimatkloka serverhall.  Vi måste ha personal som sköter våra servrar och de hjälper gärna fler. Men vi söker då organisationer och företag som tänker som vi och vill använda serverhallen både för den egna verksamheten men också för att sprida tanken till fler.

För poängen med denna lilla serverhall är ju enkel.

Kan vi bygga det så borde de stora kunna göra det lika enkelt.

Det finns ingen anledning att inte minska utsläppen, även för den digitala affärsvärlden, som ju alltid i grunden bor i vår vanliga fysiska värld.

Framtaget av ETC Bygg

Huset är finansierat via banklån men solcellerna är crowdfundade via ETC Sol.

Själva konstruktionen och materialet är framtaget av ETC Byggentreprenad (samma bolag som bygger våra hyreshus idag).

Målet med det bolaget är att bygga alla typer av klimatsmarta hus, inte bara bostäder.

Läs mer om ETC Bygg på https://etcbygg.se

Läs mer om ETC Sol på https://etcsol.se