ETC startar folkhögskoleutbildning

Tillsammans med Eskilstuna folkhögskola kan ETC nu erbjuda en folkhögskolekurs i solceller.

Tillsammans med Eskilstuna folkhögskola kan ETC nu erbjuda en folkhögskolekurs i solceller.

Behovet av solcellsinstallatörer kommer öka mycket kraftigt i Sverige de kommande åren. Marknaden fördubblas varje år och bristen på utbildad personal är stor. Samtidigt är solcellsprojektering och installation av solceller en verksamhet som passar utmärkt för till exempel små nystartade företag. Det är fullt möjligt att branschen framöver utvecklas och rekryteringsbehovet ökar baserat på efterfrågan av solceller.

Kursdatum

2017-08-28

Omfattning

Kursen är på heltid.

Kurslängd

Kursen är på 32 veckor, två terminer

Kursavgift

6 000 kr (delas på VT och HT)

Förutom materialavgiften måste deltagarna räkna med andra kostnader i samband med till exempel resor, studieresor, logi, skyddskläder och skyddsutrustning.

Kursens mål/syfte

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha fått nödvändiga kunskaper för att på egen hand kunna projektera, dimensionera och installera solceller.

Förkunskaper

Intresse för solenergi

Antagningskriterier

Motsvarande 2-årig gymnasieskola eller mer

Kursplats/platser

Energikullen i Katrineholm

Eskilstuna Folkhögskola

ETC Stockholm

Övrigt

Den teoretiska delen bygger på Johan Ehrenbergs bok ”Johans lilla egen el-bok”, tredje upplagan. Boken berättar på ett roligt och inspirerande sätt om hur egen el produceras från solceller. ETC tar fram ett anpassat studiematerial runt bokens innehåll.

Ansökan

Ansökan sker på eskilstunafolkhogskola.se

Här läser du mer om kursinnehållet

Dela med dig