Här är ETC:s biokolsmaskin

Snart kommer ETC Solpark i Katrineholm att förses med en egen biokolsmaskin. Arbetet med maskinen har redan startat.

Snart kommer ETC Solpark i Katrineholm att förses med en egen biokolsmaskin. Arbetet med maskinen har redan startat.

Nu har svetsarbetet med vår första biokolsmaskin startat. Som du ser på bilderna är det ett rejält arbete.

Maskinen byggs i Setobol i Portugal under ledning av Ulrich Suer och den görs i praktiken helt handgjord. Eftersom det här är en ugn som arbetar i hög temperatur (800 grader) krävs det bra material som håller länge.

Maskinen heter Biomacon och den eldar framförallt flis. Men utan syre.

Det gör att vi får en massa värme och samtidigt en slutprodukt som är träkol.

Vi kommer sedan näringssätta den och använda som biokol i våra odlingar. (Vi ska också sälja till våra läsare).

Biokol lagrar CO2. Det är idag den enda metoden vi har för att säkert lagra växthusgasen i marken. Träkol kan liga kvar i mark i tusentals år. Och den gör stor nytta för odlingarna. Att elda träkol är istället att släppa ut växthusgasen.

Därför lagrar vi i jord istälelt.

Biokolsmaskinen kopplas till vårt värmesystem för växthusen och kommer sen att göra el via en annan maskin som redan står på plats. Vår ORC, organic Rankine cycle. En maskin som tar varmt vatten och driver en turbin som i vårt fall är på 50 kW. Vi får alltså både värme och el av biokolseldandet.

Energihuset som maskinerna står i byggs just nu i Katrineholm.

Maskinparken flyttar in i mars nästa år.

Sen börjar vi elda (när det är kallt och mörkt, på dagarna får vi värmen direkt från solen).

Dela med dig