Hyra solceller – det finstilta

Vi på ETC el är väldigt glada att intresset för att hyra solceller blivit så stort. Vi har snart satt upp ett hundra anläggningar runt om i hela landet. Det gör att vi just nu inte kan erbjuda fler hyresanläggningar. Eventuellt kommer vi att fortsätta med erbjudandet senare i vår och ber då att få återkomma med den informationen.
Lars Holmquist, Etc el.

<!–

Nu kan du som är ETC El-kund ansöka om att få solceller på ditt tak. Du betalar ingenting mer än ditt vanliga elpris. Så här går det till.

1. Är du kund hos ETC El? Eller är på väg att byta till oss? Bra, då kan vi fortsätta.

2. Har du ett tak som du vill sätta solceller på? Vi behöver veta mer om det i så fall. Det kan vara ditt bostadshus, en lagerbyggnad eller ett fritidshus. Du kan också få solceller som står på din tomt på marken om du bygger egna ställningar.

3. Solcellerna kan bara monteras där du har din konsumtion av el. Det vill säga samma anläggning som du idag har ansluten till ETC El för köp av el. 

4. Fyll i denna PDF med uppgifter om ditt tak, kontaktuppgifter och övrig information samt ta en eller ett par bilder av ditt tak. Observera att taken ska ha: 1, en sammanhållen yta på minst 36 m2 utan skorsten eller liknande, 2, Max höjd till takfot är cirka 3 meter, och 3, det ska finnas ett utrymme för en växelriktare (ca 75 x 50 cm) och en elcertifikatsmätare (30x 30 cm) bredvid husets elcentral/proppskåp. Du bör även undersöka om det är bygglovsriktigt att sätta solceller på taket.

5. Skicka in ett mejl till etcel@etc.se och bifoga ifylld PDF samt bilder.

6. Om tak och omgivning fungerar för våra solcellspaket kommer vi att ta fram ett förslag på lämpligt antal paneler. För att ekonomin ska bli så bra som möjligt kommer vi utgå från din årskonsumtion och lägga ett paketförslag under det. Det beror på att man enligt lagen inte får göra mer el än man konsumerar på årsbasis. Våra paket är på 5 kW, 7 kW och 10 kW.

7. Om vi blir överens förslaget så sänder vi in en ansökan om solcellsbidrag och kontaktar din nätägare för att meddela att  solceller kommer at sättas upp. Detta kan ta lite tid så det krävs tålamod.

8. Vi hyr sen ditt tak för 1 kr per år.

9. Du hyr våra solceller för samma pris som du köper el för. Det är alltså elpriset från elhandel plus överföringsavgiften från nätbolaget du är ansluten till. För att göra det enkelt utgår vi från ett årsprissnitt. Priset för 2015 gäller 2016 och 2016 års snittpris gäller 2017 och så vidare. Ditt hyrpris är motsvarande totalpriset per kWh, inklusive lagstadgade skatter.

10. Innan vi sätter upp solceller berättar vi för dig om våra kostnader för anläggningen och det är sen den summan som din hyra räknas av mot under de kommande åren.

11. När hyra motsvarande den summan är betald så kan solcellerna övergå i din ägo. Om du inte vill ha dem så återtar vi dem. Normalt tar det 15 år att med en hyra betala en anläggning. Om du har låg solinstrålning kan det ta längre tid. Och stiger elpriset går det givetvis fortare.

12. Om du under perioden måste flytta och om den nye husägaren inte vill ha solcellerna demonterar vi dem. Men vi måste ha besked 6 månader före demontering. Kostnaderna för en förtida demontering kommer på din sista hyra. Det brukar ta en eller två dagars arbete för våra solcellsmontörer att ta ner en anläggning.

13. Observera att ditt hyrespris kommer vara högre än om du köper solcellerna direkt och själv investerar. Detta då vi dels ska betala ränta till de som lånar ut för att vi ska montera solceller på tak runt om i landet. Dels för att betala våra administrativa kostnader. Men du betalar aldrig mer per kWh än den el du annars köper på årssnitt. Det vill säga det är elen du konsumerar som bit för bit betalar dina solceller.

14. VI kommer anmäla solcellsanläggningen för elcertifikat. Det är den ersättning våra samarbetspartner får ut av detta ekonomiskt. Elcertifikat kostar dig inget och vi tar hand om all administration. Om du när anläggningen övergår till dig, vill fortsätta ha elcertifikat, så kan vi hjälpa dig med det.

15. Vill du i förväg köpa ut anläggningen så går det också bra. Då får du ett förslag från oss baserat på våra kostnader för anläggningen. Det kan vara lönsamt för dig om du får egna medel, då räntekostnaden till våra sparare då uteblir.

Hör av dig, vi ser framemot ett samarbete!
/ETC El

–>

Dela med dig