”Jag delar min lyhördhet för byggnader”

30 juni öppnar utställningen WOODart i ETC Solpark. Illustratören Tere Guix teckningar på trä gränsar till abstrakt stil: ”Konst ger en möjlighet att suspendera sin egen verklighet genom observation.”

Allt började som ett experiment. Tere Guix bor i Barcelona, men har i flera år känt en växande nyfikenhet inför utvecklingen av ETC Solpark, sedan hon besökte den för några år sedan.
– Jag tycker att idén att bygga en grupp ekobyggnader runt en solpark är fantastisk! Jag är väldigt attraherad av de olika formerna och volymerna. Så den här utställningen kom till genom att jag började testa utifrån få färger, former och linjer. Jag har roligt med abstraktion.

I ETC Solpark finns idag 15 anmärkningsvärda, hållbara byggnader. Varje struktur tjänar ett distinkt syfte, till exempel att tillhandahålla solenergi, inhysa café/restaurang, växthus, skola, batterilager och serverhall.
Tere Guix tycker att det är spännande att dessa byggnader uppvisar en mångfald av former, material, volymer, skal, färger och funktioner och att de är designade både för att harmonisera med sin omgivning och för att anpassa sig till förändrade miljökrav.
– Här överskrider arkitekturen sin konventionella roll och blir ett kärl för kunskap, kreativitet, ansträngning och mänsklig interaktion.

Fångar kärnan

Kärnan i varje byggnad fångas i hennes utställning WOODart av teckningar, på gränsen till abstrakt stil. Skapat med anilinfärger på papper, har originalen reproducerats som 100 x 70 centimeter tryck på plywood, vilket inbjuder tittarna att utforska hållbar design och innovation i ETC Solpark.
Att skapa utställningen har varit en glädje, inte minst för att Tere Guix är illustratör och grafisk formgivare med ett speciellt intresse för arkitektur.
– Jag gillar att se i 3D men att överföra volymerna till 2D, det är nästan som att skapa abstrakta former, med färger. Jag ser det som att jag delar min lyhördhet för byggnader. Och genom att skapa WOODart känner jag att jag blir en del av solparkens kulturarv.

Vad kan parkens konstdimension, i din tolkning, ge besökarna?
– Det är en möjlighet att suspendera sin egen verklighet genom observation.

Tere Guix berättar om en bok som är viktig för henne, ”Art as therapy”, av Alain de Botton och John Armstrong. Hon menar att den sätter ord på konstens betydelse i samhället, och citerar ur den (fritt översatt till svenska):
– Konstverk kan hjälpa oss att komma ihåg det som verkligen betyder något. Konst ger oss också hopp och värdighet åt sorg. Det finns naturligtvis många fler aspekter, som att konst vidgar våra horisonter, hjälper oss att förstå oss själva och balanserar oss på nytt. Konst har potentialen att få oss att uppskatta det välbekanta på nytt.
Just därför känner hon att konsten har en roll att spela i den gröna omställningen.
– Konst kan öka människors medvetenhet, stärka människors band till naturen och skapa optimism för framtiden.

Reflekterar över djur och människor

Sedan tidigare finns en konstinstallation av Tere Guix i solparkens växthus, Ändlig. Det är en utställning som syftar till att öka medvetenheten om människans och naturens sammanlänkning. Genom att visa upp teckningar av hotade arter vid sidan av enkla meningar som beskriver deras beteenden uppmuntrar utställningen tittarna att reflektera över likheterna mellan människors och djurs beteende.
– Om vi äventyrar naturen, äventyrar vi oss själva.

Utställningen WOODart öppnas i ETC Solpark den 30 juni.

Vem är Tere Guix?

Hon har en examen i biologi och en doktorsexamen i medicin. 1990 bestämde hon sig för att hon behövde en förändring och studerade grafisk design på skolan för konst och design Eina i Barcelona.
1995 studerade hon digital kommunikation vid ETC, Stockholm, och även svenska språket.
1998 grundade hon ETC i Barcelona och 2004 startade hon sitt eget grafiska designkontor, som fortfarande fortsätter.

Foto: Carme Masià

Dela med dig