Johan Ehrenberg svarar på frågor om solceller

Att Sverige har ”för lite sol” är en myt, elbilar vinner ekonomiskt och solel konkurrerar ut kol – även när den produceras i Sverige. Det är några av svaren från Johan Ehrenberg, som svarar på fyra läsarfrågor från Dagens ETC om solceller.

Att Sverige har ”för lite sol” är en myt, elbilar vinner ekonomiskt och solel konkurrerar ut kol – även när den produceras i Sverige.

Det är några av svaren från Johan Ehrenberg, som svarar på fyra läsarfrågor från Dagens ETC om solceller.

Varför ligger Sverige i bakvattnet med solceller?

Läsarfråga: Varför finns det så mycket mindre solceller i Sverige jämfört med i Tyskland. Är det mindre sol hos oss eller är det andra regler som gäller?

/ Lars Bertilsson

Svar: Sverige är bland världens rikaste länder och märkligt nog också ett av de sämsta när det gäller solceller. Myten att vi ”har för lite sol” är lite genant eftersom om det stämde skulle vi inte kunna bo här. Solen över Norden motsvarar den som norra Tyskland har och där glimrar solceller på tusentals tak. Så varför inte här?

MIn förklaring är rätt rå. Sveriges energipolitik styrs av tre stora energijättar och allt som utmanar deras makt och vinst får svårt i Sverige. Det är därför man infört krångliga regler som gör att en husägare uppmanades att göra små anläggningar, det vill säga, bara göra så mycket solel som hen själv konsumerar. Andra dåliga regler har varit solcellsbidrag som tagit flera år att få ut (vilket gjort folk oroliga). Slutligen förbjöd man i prakitken stora solcellsanläggningar 2015 när man införde full energiskatt på dem för ägaren. Det här drabbade inte småtak, men stora varuhus och lagerlokaler stoppade då solelen.

Orsaken är enkel. När solel produceras av enskilda hemmansägare, bönder eller stora fastighetsägare, ja då förlorar de stora energibolagen vinster och makt. ”Follow the money” gäller här som överallt annars. Det finns ingen annan anledning till att man gjort det krångligt för folk i Sverige att sätta upp solceller. I princip kan man säga att de 10 år jag hållit på med detta har det varit en ständig kamp och bråk med elbolag och myndigheter för att sakta förenkla och förbättra. Det borde ju inte vara så. Ingen, utom elbolagen, förlorar på att vi har ren lokal el överallt.

Varför utvecklas solceller så sakta?

Läsarfråga: När jag läser om solceller i tekniktidningar får jag en känsla av att det händer väldigt mycket hela tiden. Ändå är det de ”vanliga” kiselsolcellerna bland annat du rekommenderar i din bok. Varför är det så att det just inom solceller utvecklas så sakta?

/ ”Bekymrad”

Svar: Solceller har absolut inte stått stilla i utveckling. De första jag köpte hade 15 procent i verkningsgrad, de senaste 22 procent. Det är ju en enorm skillnad per yta. Det troliga taket för kiseltekniken är nog 30 procent. Alltså att nära en tredejdel av solens strålar också blir till el.

Det jag däremot varnar för, är alla teknikartiklar som berättar om ”helt nya solceller”. Det kan vara nanomaterial eller mineralet perovskit eller något annat. Alla dessa är fantastiska lösningar som framför allt kan göra massproduktionen billigare. Men… det tar lång tid att gå från forskningsprojekt till färdig solcell på marknaden. Och problemet för oss är att vi på tio år måste halvera utsläppen enligt FN:s klimatpanel. Alltså måste vi agera nu med de fantastiska solceller som redan finns. Inte vänta på annat.

Är en elbil ekonomiskt lönsam?

Läsarfråga: Är det sant att en elbil blir ekonomiskt lönsam jämfört med dieseln. Jag såg en annons hos er att elbilen kostar 30 öre per mil. Hur är det möjligt?

/ Ian Malik

Svar: Det är möjligt om den som har bilen också har solceller på sitt garage. Solel idag kommer att producera el för 15 öre per kWh. Det är investeringen, utslaget på antalet kWh solcellerna gör på fyrtio år (jo, de håller så länge). Och en elbil drar max 2 kWh per mil. Alltså 30 öre.

Det här är faktiskt det absolut starkaste argumentet för solel och elbilar idag. De blir enormt mycket billigare, framförallt för de som kör långt varje år. En taxi på diesel kommer att vara omöjlig ekonomiskt att motivera. El är alltid billigare.

Är det sant att solel produceras med kolel?

Läsarfråga: Jag mejlade en fråga om varför Stockholm inte satsade mer på solel och fick detta svar från Örjan Lönngren, energi- och klimatstrateg, vid Miljöförvaltningen Stockholms stad:

”I sammanhanget vill jag också förtydliga att solceller placerade i Sverige inte ger någon global klimatvinst. Detta beror på att Svensk el produceras med mycket små utsläpp av växthusgaser. Vid själva elproduktionen med solceller sker inga utsläpp av växthusgaser, men vid produktion av solceller, som till största del sker i Kina, är det stora utsläpp eftersom el som behövs vid industrierna ofta är kolbaserad.

Sammantaget är det naturligtvis bra med solceller, men globalt sett är det effektivast om solcellerna placeras i länder som idag producerar elen med kol, olja eller naturgas. Givetvis ska vi installera solceller även i Sverige, men det ger trots allt liten klimatnytta per investerade kronor.”

Jag tyckte svaret var konstigt. Är det sant att solel inte har någon klimatfördel och att de produceras med kolel?

/ Juliana

Svar: Örjan Lönngren borde inte skriva sådana svar till en frågande eftersom han uppenbarligen inte vet hur elsystemet fungerar eller hur solceller produceras. När man sätter upp solceller i det nordeuropeiska energisystemet så pressar man undan kol och gaskraft i hela området. Oberoende om solcellerna sitter i Tyskland, Danmark eller Sverige. Vi är kopplade ihop i ett gigantisk elnät och ju mer ren elproduktion som finns i systemet desto svårare för kol och gas att klara sig. Det är därför kolkraft läggs ner i många länder. Vind och sol konkurrerar ut dem.

Sedan är det ju ren lögn att Stockholm skulle ha ren el. Den största klimatförstöraren i Stockholm är Värtaverket där man bränner för fjärrvärme och gör el. Utsläppen är enorma och även fossila. I flera andra städer är det samma sak, på senare år har fjärrvärmen dessutom storsatsat på att bränna sopor, det vill säga plast. Det finns inget klimatrent i den el som då produceras.

Slutligen: När vi på ETC köper solceller gör vi det från fabriker som har solceller på de egna taken. Lokalt kan el nämligen vara ren även i Kina, det duger inte att bara titta på ”snitt”. Det betyder att utsläpp vid produktion kompenseras med cirka ett års ren elproduktion i Sverige.

Så Örjan agerade som klimatskeptiker brukar göra. Skyller på KIna och påstår att klimatinvesteringar i Sverige som solel ”inte behövs”. Svenskar släpper ut mycket mer än en kines eller Indier. Det är vi som är världens klimatbovar. Och vi bör självklart minska våra utsläpp rejält, inte skylla på andra.

Dela med dig