Vår klimatkloka serverhall

Det här är en liten hall, ett bygge där vi provar om våra tankar kring en serverhall i trä håller fullt ut.

Vi kommer ha plats för endast 20 rack i början och därmed 200 servrar. På väggar och tak ska vi göra 50 procent av elen, resten ska skapas av solceller på marken. Vi lagrar el i batterier från dag till natt och ska senare via vätgas lagra från sommar till vinter.

Vill du hyra en dedikerad server av oss?

Vi har plats för fler som vill hyra in sig i vår lilla klimatkloka serverhall. Vi söker organisationer och företag som tänker som vi och vill använda serverhallen både för den egna verksamheten men också för att sprida tanken till fler.

För poängen med denna lilla serverhall är ju enkel.

Kan vi bygga det så borde de stora kunna göra det lika enkelt.

Dela med dig