Låt oss skapa ren solel tillsammans

Vi vet att inte alla kan sätta upp solceller. Även om de skulle vilja. Genom att byta till ETC El så stöder du nya solceller i våra parker. Där kommer de att producera ren solel i minst 25 år. Till dig och alla våra andra ETC El-kunder.

Vi vet att inte alla kan sätta upp solceller. Även om de skulle vilja. Genom att byta till ETC El så stöder du nya solceller i våra parker. Där kommer de att producera ren solel i minst 25 år. Till dig och alla våra andra ETC El-kunder.

Det är inte bara miljövänligt. Det är också miljösmart. Ju fler vi blir ju mer ren solel skapar vi. Vårt mål är att all vår el ska komma direkt från solen. Vi har en bit kvar men med din hjälp når vi dit snabbare.

Elen från ETC El har 0 gram miljöpåverkan eftersom all el som säljs har ursprungsgarantier. ETC El har därför ingen miljöpåverkan från varken kärnbränsle, biobränsle eller fossila bränslen.

All vår egenproducerade solel är märkt med Bra Miljöval.

Här byter du till ETC el.
Dela med dig