Människor ska kunna möta konst och kultur på ett osnobbigt sätt

Den 1 juli har utställningen "Det gränslösa vildsvinet" vernissage i ETC Solpark. Vi passar på att ställa några frågor till Nils Claesson som kurerat sommarens utställning.
Varför konst i Solparken just nu?

– Sverige håller på att vakna upp efter snart två års Covid-19 pandemi. Det finns en aptit på nya upplevelser och möten. ETC Solpark i Katrineholm är en plats som är lätt att stanna till vid. Tanken är att kombinera flera olika saker – att människor som kommer till parken för att titta på solceller och tomatodlingar eller ladda sin elbil också ska kunna möta konst och kultur på ett osnobbigt sätt. Det finns bilbatterier och andliga batterier: båda kan laddas samtidigt.

Varför är utställningen Det gränslösa vildsvinet solparkens första sommarutställning?

– En första version av utställningen Det gränslösa vildsvinet, visades på det konstnärsdrivna galleriet Tegen2 på Södermalm i Stockholm. Konstnärerna Karin Willén och Carl Johan Erikson blandade klassiska dokumentära grepp med matlagningsperformance och objekt. Det blev en helhet som jag bedömde hade potential att kunna intressera en större publik. Vildsvinens framfart på odlingar och i trädgårdar väcker starka känslor och är något som angår många, inte minns i Sörmland som blivit en sorts vildsvinens eget paradis. Mycket konst som görs idag, både i Sverige och internationellt, är radikal och politisk. Det finns en vital konstnärsdriven scen för konst i dagens Sverige där mycket viktig konst visas. Konst som ibland provocerar, upprör och vars syfte främst inte är att sälja utan att tänka. Det gränslösa vildsvinet är den perfekta utställningen för ETC Solpark eftersom den tar sin utgångspunkt i en fråga som angår människor lokalt men inte stannar där.

På vilket sätt är konstutställningen en försöksverksamhet?

– ETC Solpark är en fantastisk miljö och i sig ett sorts konstverk i den meningen att den gestaltar en vision om ett hållbart samhälle. Parken är en organism som växer och förändras med tiden. Att visa konst i parken är ett sätt att skapa en nytt samtal mellan maskiner, växthus, byggen, besökare och konst. Utställningen är en försöksverksamhet eftersom ETC Solpark i Katrineholm ännu inte varit ett ställe dit människor åkt för att få en konstupplevelse. Utmaningen är att se om det går att skapa utställningar och projekt som kan attrahera ny publik. För att det ska fungera krävs det en förankring i Katrineholm. Det är därför som Kulturföreningen Sol har bildats. Syftet är att utforska den potential konsten kan få i solparken, just genom att visa konst. Det gränslösa vildsvinet är ett steg i den riktningen.

Finns det en större vision om att utveckla konsten i ETC Solpark?

– Det finns planer på att bygga en konsthall på 900 – 1000 kvadratmeter som ska täckas med solceller. Ett ställe dit människor i hela Sörmland med omnejd skulle kunna komma för att uppleva samtidskonst i en sprakande solpark men för att det ska fungera måste alla som arbetar med ETC Solpark lära sig att att visa konst och ta hand om både konstnärer och en ny publik. Det tar tid och kräver experimenterande med utställningsformer men också med pedagogik. I bästa fall skulle en konstverksamhet kunna bli en sorts blandning av Tom Tits experiment och en plats att uppleva samtidskonst på. 

Det finns planer på att bygga en stor konsthall under solcellerna i ETC Solpark. Foto: Emanuel Hendal.
Hur menar du pedagogik? 

– Pedagogik i den meningen att en publik ska känna sig klokförklarade av en konstupplevelse. För att det ska kunna fungera krävs det samtal och ibland förklaringar men också en verksamhet där publiken bjuds in att själva vara med och göra konsten. Ett sätt kan vara att bygga upp en barn- och ungdomsverksamhet i solparken där en ung publik kan utveckla sina egna uttryck och berättelser. Här tror jag på två grenar: animerad film respektive mekanotrik. Med animerad film är det möjligt att gestalta svåra och komplicerade processer med humor och punkig materialkänsla. Mekanotrik är att meka med elektronik, datorer och mekaniska maskiner. Ofta inleds övningar i mekanotrik med att skruva sönder för att förstå hur saker fungerar. Tanken är att om detta fungerar i en barn- och ungdomsverksamhet så byggs en publik för framtiden samtidigt som lokala band skapas i Katrineholm. Katrineholm är för övrigt inte en helt liten stad utan en knutpunkt med både egen tung industri och miljonprogramsområden med allt vad det innebär. Med hjälp av en ny konstpublik vill vi skruva sönder bitar av samhället för att se hur de fungerar och se om de går att skruva ihop på ett bättre sätt. Ungefär. 

Dela med dig