Nu är det officiellt sommar i solparken

I veckan säsongsändrade solparkens grundare Johan Jenny Ehrenberg några av parkens solceller från ”vinkel vår” till ”vinkel sommar”. Hen förklarar: ”Under sommaren får vi bättre effekt av solcellerna med en svagare lutning. Nu, när vi rest dem till horisontellt läge, är det sommar!”

ETC Solpark i Katrineholm har funnits sedan 2009 och utvecklas ständigt. Inte bara med ny teknik, utan också odlingarna, konstutställningar och utåtriktade event blir fler.
– På lördag har vi vernissage på min utställning Befrielsen här i parken. Konst är en viktig del av solparken, säger Johan Jenny Ehrenberg.
Men det var inte för att få utrymme åt konstutställningar som parken startades.
– Det var klimatfrågan, jag fick ångest över att vi inte gjorde något.

Ren solel är billigast

Idag är solel den absolut billigaste elproduktionen någonsin, historiskt, konstaterar Johan Jenny.
– Och det råkar vara ren energi. Det slår sönder affärsmodellen för gammal energiproduktion.
Att bygga solceller kan vara ett sätt förändra en maktbalans.
– Egenmakt blir gemensam makt. När tillräckligt många har solceller påverkar det politiken. Tyskland är ett tydligt exempel. När man försökte införa regler där som bromsade solproduktion, för att inte göra kolproduktionen olönsam, blev det nej. Fem miljoner människor ägde solceller och vägrade acceptera en sådan politik. Idag är vi 250 000 som äger solceller i Sverige, och vi blir allt fler hela tiden.

Minskar sårbarhet

Johan Jenny är dessutom glad över att solparken satsar allt mer på batterier.
– Batterier gör oss fria från begränsningar i energisystem.
Hen menar att kommuner skulle kunna skapa robust lokal elproduktion, för att minska sin sårbarhet.
– 50 procent av en kommuns energibehov skulle kunna lagras i batterier. Jag tror på att producera 200 procent solel, jämfört med vad kommunen behöver. Då anpassar man genom en överproduktion. Överproduktion är billigare än det som ska ge exakt, det blir mer instabilt och dyrare.

Men är det möjligt, realistiskt?
– Vi har redan gjort det, när vi byggt hyreshus i Västerås och Växjö. 160 000 Kwh produceras av solcellerna på husen i Västerås, men bara 80 000 Kwh förbrukas. Vi har solel långt in i december.
Den här utvecklingen gör att Johan Jenny ser positivt på framtiden, något hen konkretiserar i siffror.
– När vi slutar importera olja och gas försvinner 50 procent av utsläppen från transporter. Om vi ersätter alla fossilbilar med elbilar minskar energislöseriet med 70 procent. Bygger vi passivhus minskar vi energislöseriet med 80 procent. Odlar vi lokalt minskar vi transporter globalt. ETC går före och visar vägen. Nästa steg handlar om att staten och kommunerna ställer krav.

Dela med dig