Nu har ny värdering gjorts av ETC Elproduktion AB

Så mycket har ett oberoende analysföretag kommit fram till att ETC el är värt.

Varje år låter vi vårt bolag Elproduktion värderas via UC. Det här är en värdering som berättar om bolaget och samtidigt jämför det med andra i ”branschen”. Vi gör det för att de som är med och crowdfundar våra solceller ska få en fingervisning från oberoende analytiker om vad företaget är värt och hur utvecklingen ser ut i övrigt.

Elproduktion är förvisso ett annorlunda bolag (eftersom vi återinvesterar all eventuell vinst) men mycket annat är ju likt andra bolags verklighet.

Värderingen är gjord på det språk som analytiker använder och med begrepp många kanske inte känner igen.

Men en bild av bolaget tycker jag ändå att den ger.

Det totala värdet på ETC Elproduktion beräknas i denna värdering till 107 miljoner kronor. De crowdfundade lånen och banklån är 98 miljoner.

Värderingen är gjord på boksluten i branschen fram till 2018 års slut.

Så solcellerna står stadigt på marken.

Här kan du ladda ner och läsa hela rapporten.
 

Dela med dig