Nu satsar vi på solcellsfabrikerna

När vi väljer leverantörer till stora anläggningar så diskuterar vi alltid hur vi kan pressa klimatnyttan av dem ytterligare. Ett sätt att göra det är att välja fabriker som faktiskt gör sin el själva med solceller.

ETC el bygger nu en ny stor solcellspark i Katrineholm på 1 miljon watt. Det här sker i samarbete med Seko Sjöfolk som kommer äga panelerna direkt.

Det här är 2500 paneler på vardera 400W monokristalinna solceller och nya växelriktare på vardera 80 000 W. Den senare är av märket Growatt.

När vi väljer leverantörer till stora anläggningar så diskuterar vi alltid hur vi kan pressa klimatnyttan av dem ytterligare. Ett sätt att göra det är att välja fabriker som faktiskt gör sin el själva med solceller. Med egen solel på taken minskar utsläppen vid produktion rejält, jämfört med om elen kommer bara från elnätet.

Det här är viktigt.

När man normalt räknar de utsläpp som produktionen av solceller skapar så brukar man utgå ifrån hela landets el och dess mix av elproduktion. I fallet Kina finns ju både mycket förnybart, mycket gas men också mycket kol.

Om en fabrik då lokalt har egen solel så minskar utsläppen rejält jämfört med om det räknas utifrån landets snitt.

Så vi försöker stödja detta genom att köpa från fabriker som själva satsar på solen.

Det här gör att våra solcellsinstallationer också får en bättre klimatekvation än annars.

Vi räknar med att det man kallar LCA (livscykelanalysen) kan sjunka från de 20-30g utsläpp per kWh som ibland nämns i debatter, till under 10 g.

På bilderna ser du en av orsakerna. Solceller på taket på fabriken som tillverkar våra nya växelriktare.

(Solcellerna och växelriktarna köper vi med hjälp av Solar Supply i Sverige).

Dela med dig