Så lagrar vi solenergi i batterier

I ETC Solpark Katrineholm finns ett av Sveriges största batterilager för solel.

Solceller producerar el under dygnets ljusa timmar, ibland mer, ibland mindre. Mängden producerad el beror på solljusets styrka, som är som störst under soliga sommardagar, mitt på dagen.

Energin i våra elnät konsumeras i samma stund som den produceras och behovet av el sammanfaller inte alltid med perioder då solcellerna tar emot mycket sol.

Ibland produceras mer el än man själv behöver för tillfället. Då kan man exportera elen. Ett annat sätt är att tillvarata överskottsenergin genom att lagra den. Det kan göras på flera olika sätt, ett sätt är att ladda batterier med el.

Solparken i Katrineholm har batterilager av olika typ. På den del av anläggningen som kallas Ängen finns solcellspaneler som är kopplade till ett av Sveriges största batterilager för solel, med två olika typer av lagring.  Det ena är av märket Box of Energy och laddar från växelströmssidan. Det andra är från Ferroamp och laddar likström direkt från solcellerna. Ferroamp-anläggningen optimerar solcellernas produktion och reglerar de tre faserna så att man får en jämnare produktion.

I dag är det inte ekonomiskt motiverat att ha batterier i hemmiljö. Priset för den el man säljer är ju lika högt som för den man köper. Men i områden där elnätet har låg kapacitet, kan man spara el i batterier och fördela exporten över hela dygnet. På det viset kan man producera el för export med en större mängdsolceller.

Box Of Energys system är byggt med stöd av ETC:s läsare och Bra Miljövalsfonden som delfinansierat satsningen.

Ferroamp har utvecklingsstöd av Energimyndigheten vilket gjort satsningen möjlig för oss. Vi är glada att kunna vara med och hjälpa till att utveckla denna teknik för Sverige.

Dela med dig