Så liten yta krävs för solrevolutionen

Om vi tänker oss att Sverige behöver 150 TWh krävs solceller på en yta stor som halva Öland. ”Löser vi inte energifrågan kan vi inte lösa klimatfrågan, och energi är jättelätt att lösa”, sa Johan Jenny Ehrenberg när hen i veckan mötte Svensk Solenergi och inbjudna politiker i solparken.

I veckan besökte branschföreningen Svensk Solenergi ETC Solpark i Katrineholm, där de arrangerade ett möte för politiker om solenergins fördelar.
– Det här är en inspirerande plats, det är roligt att ETC testar så många olika saker här, att det är på riktigt, säger Anna Werner, vd Svensk solenergi.

Efterlyser handlingsplan

Svensk Solenergi efterlyser ett nationellt mål och en handlingsplan för solel och menar att 15 procent av svensk el borde komma från solen 2030.
– Jag har jobbat som vd i fyra år och under den perioden har andelen solel mer än tredubblats. Målet 15 procent är minst sagt rimligt. Solkraft är det kraftslag som går allra fortast att bygga ut och det är dessutom billigast.
15 procent motsvarar enligt många cirka 30 TWh år 2030, och för att nå dit tänker sig Svensk Solenergi att 12 av dessa TWh ska komma från solceller på tak och 18 TWh från solceller på mark.
– Den mark som då skulle tas i anspråk motsvarar 0,06 procent av Sveriges yta. Det är mindre än den yta Sveriges golfbanor upptar idag, säger Anna Werner.

Johan Jenny Ehrenberg, grundare av ETC Solpark och Anna Werner, vd Svensk Solenergi.

”Målet måste ställas högre”

Johan Jenny Ehrenberg håller med om de krav Svensk Solenergi driver gentemot politiker, men menar att målet måste ställas betydligt högre.
Hen konstaterar att vi får 120 000 TW från solen just nu, vilket ska jämföras med att vi behöver 18 000 TW globalt, för hela jordens elförsörjning.
– Målet måste vara att göra all el vi behöver, förutom vattenkraft och vindkraft, med solel. För att nå dit behövs fem års dubblering av solcellsproduktionen. 
Och inte heller om vi mot förmodan skulle ta bort alla andra kraftslag och enbart förlita oss på solel skulle en särskilt stor del av landet att behöva tas i anspråk.
– Om vi tänker oss att Sverige behöver 150 TWh krävs solceller på en yta stor som halva Öland. Vi har så mycket mark som passar utmärkt för att sätta upp solceller på. I Hultsfred bygger vi till exempel just nu en solcellspark på en gammal parkeringsplats.

Kan byggas ut snabbt

Anna Werner och Johan Jenny Ehrenberg är överens om solenergins fördelar. Förutom att det är ett kraftslag som är både billigt och möjligt att bygga ut snabbt är det ett förutsägbart energislag med bra verkningsgrad som är möjlig att lagra i batterier.
– Det är rätt irriterande att höra okunniga argument om att solelen är väderberoende. Så är det inte. Förutom att det ofta är för mörkt i Sverige under januari–februari, får du el så länge solen är uppe varje dag, oavsett om det är kallt, molnigt eller disigt. Solen är väldigt förutsägbar!
Hon menar att solelen dessutom är en nyckel för framtida krisberedskap.
Johan Jenny Ehrenberg konstaterar att 70 procent av klimatutsläppen kommer från fossil förbränning, vilket helt kan ersättas med el.
– Löser vi inte energifrågan kan vi inte lösa klimatfrågan, och energi är jättelätt att lösa!

Läs hela reportaget på ETC El.

Dela med dig