”Vi skapar en egen mening – det finns något radikalt i det”

I en tid av klimatkris har det konstnärliga arbetet med lera fått en fördjupad betydelse för keramikern och glaskonstnären Mårten Medbo: ”Vi använder ett material som ligger under våra fötter. Det är en intressant egenmakt i det, som ligger utanför det marknadsanpassade, rationella synsättet.” I sommar ställer han ut tillsammans med en rad konstnärer i ETC Solpark.

Mårten Medbo är både keramiker, glaskonstnär och doktor i konsthantverk, men också skolad på Gustavsberg under mästerdrejaren Sven Wejsfelt. 

Han berättar att de första åren när han öppnade arbetsmaterialet lera i ett plastpaket funderade han inte så mycket över att leran är ett fantastiskt cirkulärt material – men de tankarna har förändrats.

– Idag finns en rörelse som tittar på leran vi går och trampar på. Det intresset har blivit ganska stort i vår tid, vilket är en intressant egenmakt. Precis som att odla eller baka ditt eget surdegsbröd, kan du skapa en egen mening.

Utställning på två ben

I sommar både medverkar Mårten Medbo, och är ansvarig kurator, i utställningen Wild Clay på ETC Solpark i Katrineholm. Den öppnar med vernissage den 15 juni klockan 11.00 och det blir workshops, invigningstal och inslag av performance. Läs mer om vernissaget här.

Han berättar att utställningen står på två ben. Det första är en traditionell utställning.

– Vi är sex konstnärer, en ganska brokig skara, som kommer från olika håll. Några från keramik och några från fri konst. Sammanhållande är att vi arbetar med lera som inte bränns. 

– Vi jobbar med lerans fysiska egenskaper. Men utställningen handlar också om lera, laddad med olika betydelser. Det finns mytologiska och sociala aspekter som tar plats i utställningen.

Åsa Elzén och Mårten Medbo sätter upp utställningen i ETC Solpark inför vernissaget den 15 juni.

Utställningens andra ben handlar om en konstnärlig grupprocess.

– Vi genomför workshops där vi gräver upp lera tillsammans som ett konstnärskollektiv. Tre konstnärer från Konstfrämjandet Kraft bjuder in varsin gäst och bildar en grupp om sex konstnärer som jobbar kollektivt med leran. 

Mårten Medbo tycker att det är ett spännande grepp att en grupp tar gemensamt ansvar.

– Vi löser upp upphovsgrejen som är så central för oss konstnärer i vanliga fall. Vi arbetar tillsammans och det är helt cirkulärt. Vi tar materialet där vi står och skapar en gemensam mening. Så småningom kommer en annan grupp om sex konstnärer och fortsätter processen. När vi är klara blir konsten, materialet, åker igen.

”Vi har problem med överförbrukning”

I den traditionella delen av utställningen medverkar Mårten Medbo själv med videokonstverket ”Decay”. Han berättar att det ingår i ett större projekt om hur människan förhåller sig till sin värld.

– Vi har problem med överförbrukning och vi lever inte hållbart, det intresserar mig kunskapsfilosofiskt. Verket ”Decay” har en ganska tydlig symbolik. Ändrar vi inte vårt sätt att leva kommer det inte att gå så bra. Jag drejar lerbollar och sänker ner dem i ett akvarium, då händer det spännande saker. Jag tänker att det är omöjligt att inte associera till en jord som vittrar sönder.

Vilken roll har konsten i samtidsdebatten om vår tids stora frågor?

– Konstens stora betydelse är att öppna nya perspektiv på den värld vi är i just nu. Den breda konsten har precis den potentialen. Den bidrar till förändring, men konsten har inte i sig ensam den kraften. Det kanske låter uppgivet att säga så, men det är inte uppgivet. Konsten är en viktig i del i det gemensamma. Men för att få till förändring måste alla vilja förändring.

  • Arrangeras av Konstfrämjandet Kraft, med stöd av Katrineholms kommun och Kulturrådet.
  • Pågår 15 juni–31 augusti, i ETC Solpark, Katrineholm.
  • Medverkande konstnärer: Alexandra Engelfriet från Nederländerna visar videoverket Tracks in the Flats. Åsa Elzén presenterar ett nyproducerat arbete som kretsar kring Fogelstadgruppen och en undflyende lokal queer-historieskrivning i obränd lera. Malin Ida Eriksson bidrar med en installation med performativa inslag, När tid blir form. Mårten Medbo bidrar med videoverket Decay, där en lersfär placerad i vatten sakta löses upp. Linda Karlsson gör en fabulerande lerinstallation där platsens särskilda förutsättningar kommer att vara en av utgångspunkterna. Calle Holck kommer att visa ett antal väggverk med den råa lerans olika egenskaper i centrum och en performativ del.

Under hösten kommer det hållas kurser i Wild Clay som arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet och Konstfrämjandet Kraft. Läs mer om kursen och anmäl dig här:

Dela med dig